Održana 26. elektronska sednica KAPK

Dvadeset i šesta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 9. jula 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet

  • OAS – Agroekonomija, za 120 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Agroekonomija, za 50 studenata u sedištu ustanove
  • DAS – Agroekonomija i ruralni razvoj, za 25 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd, studije pri univerzitetu

  • DAS – Menadžment održivog razvoja, za 5 studenata u sedištu ustanove

3. Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Novi Sad

  • OSS – Menadžment trgovine i marketinga, za 55 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka

  • OAS – Računarstvo i automatika, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za 240 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Računarstvo i automatika, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za 175 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.