54. sednica KAPK održana 10. septembra 2020. godine

Pedeset i četvrta redovna sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održana je u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u četvrtak 10. septembra 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluku o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet „Union“ Beograd – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije (Beogradska bankarska akademija)

Studijski programi:

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd, studije pri univerzitetu

 • OAS – Informatika, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Informatika, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

Polje umetnosti

1. Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka

 • OAS – Scenska arhitektura, tehnika i dizajn, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 24 studenta u sedištu ustanove
 • MAS – Scenska arhitektura i dizajn, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 12 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Scenski dizajn, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka

 • OAS – Mehatronika, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 90 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Mehatronika, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 64 studenta u sedištu ustanove
 • DAS – Mehatronika, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 15 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Geodezija i geoinformatika, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet inženjerskih nauka

 • OAS – Urbano inženjerstvo, za upis 40 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Kragujevcu – Agronomski fakultet Čačak

 • OAS – Voćarstvo i vinogradarstvo, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

4. Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje (Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Niš)

 • SSS – Drumski saobraćaj i transport, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet „Union“ Beograd – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije (Beogradska bankarska akademija)

 • MAS – Bankarstvo, finansije i biznis, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Informacione tehnologije u finansijama, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Marketing menadžment, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Finansije, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Na 54. sednici, KAPK je jednoglasno usvojila Zaključak da se izmene i dopune studijskog programa za koji je visokoškolska ustanova dobila dozvolu za rad, koje vrši radi njegovog usklađivanja sa organizacijom rada (npr. nastava na daljinu kao jedan od metoda izvođenja nastave, preraspodela predmeta po semestrima i sl.) u okolnostima prouzrokovanim epidemijom zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji Republike Srbije i sa merama koje su propisali Krizni štab i Vlada Republike Srbije u borbi protiv širenja COVID-19, u skladu sa propisanim standardima za akreditaciju studijskih programa, ne smatraju novim studijskim programom, niti zahtevaju izmenu važeće akreditacije studijskog programa.

Takođe, KAPK je jednoglasno usvojila kontrolne liste priloga i tabele koji se prilažu u postupcima početne akreditacije i akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Usvojene kontrolne liste nalaze dostupne su na sajtu NAT.

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.