Одржана 68. седница КАПК

Шездесет осма седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 31. марта 2022. године

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Универзитет у  Београду – Физички факултет, Београд

Студијски програми:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Београд

 • ОАС – Новинарство, за упис 160 студената у седишту установе
 • МАС – Новинарство, за упис 25 студената у седишту установе

2. Универзитет у Крагујевцу – Факултет педагошких наука, Јагодина

 • ДАС – Методика наставе, за упис 12 студената у седишту установе

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет „Унион – Никола Тесла”, Београд

 • ДАС – Информатика, за упис 5 студената у седишту установе

2. Универзитет у Београду – Физички факултет, Београд

 • ОАС – Метеорологија, за упис 40 студената у седишту установе
 • МАС – Метеорологија, за упис 20 студената у седишту установе
 • ОАС – Примењена и компјутерска физика, за упис 50 студената у седишту установе
 • МАС – Примењена и компјутерска физика, за упис 20 студената у седишту установе
 • ОАС – Теоријска и експериментална физика, за упис 50 студената у седишту установе
 • МАС – Теоријска и експериментална физика, за упис 20 студената у седишту установе
 • ДАС – Физика, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 50 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.