Ponovljeni javni poziv za prijavljivanje kandidata za strane recenzente u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji

Na osnovu člana 12, stav 1, tačka 17. i člana 19, stav 1, tačka 7. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 88/2017, 27/2017 – dr. zakon i 73/2018) Nacionalni savet za visoko obrazovanje (u daljem tekstu: Nacionalni savet) objavljuje PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA STRANE RECENZENTE U POSTUPKU AKREDITACIJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA … Read morePonovljeni javni poziv za prijavljivanje kandidata za strane recenzente u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji

Delegacija NAT-a na Generalnoj Skupštini ENQA

Na Generalnoj Skupštini Evropske Asocijacije za kvalitet u visokom obrazovanju – ENQA i Registra evropskih agencija – EQAR, održanoj u Astani, u oktobru 2018. godine, Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije predstavljala je delegacija u sastavu: prof. dr Jelena Kočović, direktor, prof. dr Neda Bokan, predsednik Komisije za akreditaciju … Read moreDelegacija NAT-a na Generalnoj Skupštini ENQA