Obaveštenje o pravilima za dostavljanje dokumentacije za akreditaciju

Obaveštavaju se visokoškolske ustanove da se u postupku samovrednovanja i akreditacije ustanove i studijskih programa pridržavaju sledećih pravila prilikom dostavljanja dokumentacije: 1. Za IZVEŠTAJ O SAMOVREDNOVANJU dostaviti: 1.1. Početni dokument pod nazivom Izveštaj za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolske ustanove i studijskih programa (tri primerka u papirnoj formi) 1.2. Tri CD-a (DVD-a) koji sadrže: Početni … Read moreObaveštenje o pravilima za dostavljanje dokumentacije za akreditaciju