Одржана седма електронска седница КАПК од увођења ванредног стања

Имајући у виду околности изазване ширењем вируса COVID-19 на територији Републике Србије и мере које је прописала Влада Републике Србије у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС”, број 29/20), а у складу са додатним мерама које је предузело Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ), Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) од 15. марта 2020. године одржава искључиво електронске седнице.

Деветнаеста електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, седма од увођења ванредног стања у Републици Србији, одржана је у четвртак 30. априла 2020. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет Сингидунум, ВШЈ без својства правног лица ван седишта установе, Ниш

  • ОАС – Софтверско и информационо инжењерство, за извођење на српском и енглеском језику, за 30 студената у високошколској јединици без својства правног лица ван седишта установе

2. Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

  • ОАС – Енергетика, електроника и телекомуникације, за извођење на српском и енглеском језику, за 240 студената у седишту
  • МАС – Енергетика, електроника и телекомуникације, за извођење на српском и енглеском језику, за 175 студената у седишту
  • ДАС – Енергетика, електроника и телекомуникације, за извођење на српском и енглеском језику, за 50 студената у седишту

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет Унион  у Београду, Факултет за правне и пословне студије „др Лазар Вркатић“, Нови Сад

  • ОАС – Енглески језик, за 50 студената у седишту

2. Универзитет Унион Никола Тесла, Факултет за менаџмент, Сремски Карловци

  • МАС – Менаџмент у здравству, за 25 студената у седишту

Поље уметности

1. Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације

  • МАС – Производња ТВ серија, за 25 студената у седишту

2. Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности

  • ДАС – Примењене уметности и дизајн, за 30 студената у седишту

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.