Одржана 32. електронска седница КАПК

Тридесет друга електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 19. новембра 2020. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Универзитет Едуконс, Сремска Каменица

Студијски програми:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет Унион – Никола Тесла, Београд, студије при универзитету

  • ДАС – Међународна политика и безбедност, за упис 7 студената у седишту установе

2. Висока школа струковних студија за економију и управу, Београд

  • ОСС – Рачуноводство и ревизија, за упис 65 студената у седишту установе
  • ОСС – Банкарство, осигурање и берзе, за упис 65 студената у седишту установе
  • ОСС – Порези и царине, за упис 65 студената у седишту установе

3. Универзитет у Новом Саду – Педагошки факултет, Сомбор

  • ОАС – Дипломирани библиотекар-информатичар, за упис 15 студената у седишту установе
  • МАС – Мастер библиотекар-информатичар, за упис 18 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, студије при универзитету

  • МАС – Развој компјутерских игара, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 35 студената у седишту установе

2. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија (Академија техничко-уметничких струковних студија, Београд)

  • МСС – Електротехничко инжењерство, проширење акредитације повећањем броја студената са 34 на 68 студената у седишту

Такође, КАПК је утврдила предлог допуне Стандарда и упутстава за акредитацију студијских програма I и II степена додатним стандардом за студијске програме који се изводе по дуалном моделу студија (нови Стандард 17: Студије по дуалном моделу) и упутила га Управном одбору Националног акредитационог тела и Националном савету за високо образовање на даље поступање. Студијски програм који се изводи по дуалном моделу студија акредитује се у складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма („Службени гласник РС“, бр. 13/2019). У случају проширења акредитације већ акредитованог студијског програма, додавањем новог модула који се изводи по дуалном моделу студија, КАПК ће одлучивати на основу документације којом доказује да су испуњени услови прописани стандардима 1, 4, 5, 9. и новим стандардом 17. који су прописани Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма.

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.