Амар Ђерлек

Амар Ђерлек је рођен 13.6.1998. године у Београду.

Основну и средњу медицинску школу је завршио у Новом Пазару. Интегрисане академске студије стоматологије на Медицинском факултету Универзитета у Нишу уписује 2017. године. Студије окончава 2022. године са просечном оценом 9,42. Студент је докторских академских студија на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду.

Током основног образовања награђен је дипломом ,,Вук Караџић’’ за одличан успех и истакнуте резултате на такмичењима из енглеског језика и географије. Град Нови Пазар доделио му је награде за изузетна постигнућа у образовању у школској 2020/21 и 2021/22 години.

На 61. Конгресу биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем осовојио је прво место на сесији ,,Хумана генетика’’. Фонд за младе таленте Републике Србије доделио му је награду ,,Доситеј Обрадовић’’ за изванредне резултате и достигнућа у образовању.

Од самог почетка студија показао је интересовања за ваннаставне активности. Године 2018. постаје члан Наставно-научног већа Медицинског факултета Универзитета у Нишу. Недуго затим 2020. године председник на студијском програму стоматологија. Једногласно на предлог студентског парламента 2021. године изабран је за студента продекана Медицинског факултета Универзитета у Нишу. Члан је ресора за хуманитарни рад, промоцију јавног здравља. Говори енглески језик.