Одржана 41. седница КАПК

Четрдесет прва седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 30. маја 2023. године. На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма: Установе: 1. Универзитет уметности у Београду – Факултет драмских уметности, Београд Студијски програми: ИМТ студије 1. Универзитет уметности у Београду – Факултет … Read moreОдржана 41. седница КАПК

Одржана 40. седница КАПК

Четрдесета седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 24. маја 2023. године. На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма: Поље друштвено-хуманистичких наука 1. Универзитет у Београду – Филолошки факултет, Београд MАС – Превођење, за упис 50 студената у седишту установе Поље уметности 1. Универзитет … Read moreОдржана 40. седница КАПК

Одржана 39. седница КАПК

Тридесет девета седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 16. маја 2023. године. На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма: Поље медицинских наука 1. Академија техничких струковних студија Београд ОСС – Здравствена нега, за упис 60 студената у седишту установе 2. Универзитет Привредна академија … Read moreОдржана 39. седница КАПК

Одржана 38. седница КАПК

Тридесет осма седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 9. маја 2023. године. На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма: Поље друштвено-хуманистичких наука 1. Универзитет у Новом Саду – Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад ОАС – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта, … Read moreОдржана 38. седница КАПК

Одржана 37. седница КАПК

Тридесет седма седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 25. априла 2023. године. На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма: Установе: 1. Топличка академија струковних студија Студијски програми: ИМТ студије 1. Академија техничких струковних студија Београд ОСС – Дизајн корисничког интерфејса и … Read moreОдржана 37. седница КАПК

Донет Пословник о раду рецензената и рецензентских комисија

Управни одбор Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета је на седници од 28. априла 2023. године донео Пословник о раду рецензената и рецензентских комисија. (Линк за Одлуку)

Одржана 36. седница КАПК

Тридесет шеста седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 11. априла 2023. године. На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма: ИМТ студије 1. Универзитет у Нишу – Педагошки факултет, Врање ИАС – Мастер професор технике и информатике, за упис 40 студената у седишту установе … Read moreОдржана 36. седница КАПК

Одржана 35. седница КАПК

Тридесет пета седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 4. априла 2023. године. На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма: Установе: 1. Универзитет уметности у Београду – Факултет ликовних уметности, Београд Студијски програми: ИМТ студије 1. Академија техничких струковних студија Београд ОСС … Read moreОдржана 35. седница КАПК

Одржана 34. седница КАПК

Тридесет четврта седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 28. марта 2023. године. На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма: Установе: 1. Универзитет у Новом Саду – Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад Студијски програми: Поље друштвено-хуманистичких наука 1. Универзитет у … Read moreОдржана 34. седница КАПК