Obaveštenje o pravilima za dostavljanje dokumentacije za akreditaciju

Obaveštavaju se visokoškolske ustanove da se u postupku samovrednovanja i akreditacije ustanove i studijskih programa pridržavaju sledećih pravila prilikom dostavljanja dokumentacije: 1. Za IZVEŠTAJ O SAMOVREDNOVANJU dostaviti: 1.1. Početni dokument pod nazivom Izveštaj za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolske ustanove i studijskih programa (tri primerka u papirnoj formi) 1.2. Tri CD-a (DVD-a) koji sadrže: Početni … Read moreObaveštenje o pravilima za dostavljanje dokumentacije za akreditaciju

Prezentovan softver za elektronsku pripremu akreditacije

Nacionalno akreditaciono telo organizovalo je 30.5.2019. godine u Beogradu prezentaciju softvera za elektronsku pripremu akreditacije, koji je za potrebe NAT uradio Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada. Na ovom skupu edukativnog karaktera uzelo je učešće  preko 100 predstavnika  78 visokoškolskih ustanova iz Srbije. Posle prezentacije održana je radionica za predstavnike ustanova, koje su već predale … Read morePrezentovan softver za elektronsku pripremu akreditacije

Ponovljeni javni poziv za prijavljivanje kandidata za strane recenzente u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji

Na osnovu člana 12, stav 1, tačka 17. i člana 19, stav 1, tačka 7. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 88/2017, 27/2017 – dr. zakon i 73/2018) Nacionalni savet za visoko obrazovanje (u daljem tekstu: Nacionalni savet) objavljuje PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA STRANE RECENZENTE U POSTUPKU AKREDITACIJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA … Read morePonovljeni javni poziv za prijavljivanje kandidata za strane recenzente u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji

Delegacija NAT-a na Generalnoj Skupštini ENQA

Na Generalnoj Skupštini Evropske Asocijacije za kvalitet u visokom obrazovanju – ENQA i Registra evropskih agencija – EQAR, održanoj u Astani, u oktobru 2018. godine, Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije predstavljala je delegacija u sastavu: prof. dr Jelena Kočović, direktor, prof. dr Neda Bokan, predsednik Komisije za akreditaciju … Read moreDelegacija NAT-a na Generalnoj Skupštini ENQA