Prof. dr Ana Šijački

Prof. dr Ana Šijački rođena je u Beogradu. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1980. god. kao jedna od deset najboljih studenata u generaciji. Specijalizaciju iz Opšte hirurgije završila je 1987., a užu specijalizaciju iz Urgentne hirurgije 2002. god. Na istom fakultetu je odbranila doktorsku disertaciju 1998. god. Značajan deo doktorske disertacije uradila je u Kliničkom centru Hadasa Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu, Izrael. Za redovnog profesora na Katedri hirurgije izabrana je 2012.

Prof. dr Ana Šijački bila je direktor, a zatim zamenik direktora Centra za naučno-istraživački rad Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i šef Katedre urgentne medicine na Medicinskom fakultetu. Bila je i rukovodilac je Nastavne baze hirurgije Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i šef Komisije za poslediplomske akademske studije Medicinskog fakulteta UB.

Prof. Šijački je predsednica Podružnice Kliničkog centra Srbije u okviru Srpskog lekarskog društva (SLD). Takođe je potpredsednik Sekcije urgentne medicine SLD.

Bila je predsednik Upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra ,,Dr Dragiša Mišović” od 2009-2013. god.

Bila je član i istraživač na Erasmus+ projektu EU ,,Organizacija studija i njihova harmonizacija sa sistemom studiranja EU”.

Naučni rad Prof. Šijački odnosi se na istraživanje teške traume i politraume i ranog otkrivanja komplikacija pomoću biomarkera. Objavila je 30 radova u vodećim časopisima i oko 200 publikacija u ostalim časopisima, poglavlja u udžbenicima i radova izloženih na stručnim skupovima. Radovi su citirani preko 300 puta. Bila je član i predsednik naučnih i organizacionih odbora i predavač po pozivu na više međunarodnih i domaćih skupova.

Sada je član naučnog odbora naučnog časopisa urgentne medicine Halo, 194 i Medicinski podmladak, kao i International Journal of Critical Care (Elsevier).

Bila je na usavršavanju u Volfson bolnici u Holonu, (Medicinski fakultet Univerziteta u Tel Avivu), kod Prof. dr Dova Vajsberga, 1992., 1993 i 1997. god.

Prof Šijački provela je sabbatical u Hadasa medicinskom centru, Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu kod Prof. dr Arie Dursta, 2000/2001. god.

Ana Šijački dobila je Oktobarsku nagradu grada Beograda 1971. a Nagradu Grada Beograda 2013. god, kao i Plaketu SLD za izuzetan doprinos medicinskoj struci i nauci 2018. god. 2021. dobila je nagradu Kapetan Miša Anastasijević.

Bila je član Komisije za samoevaluaciju i akreditaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu kod Akreditacionog tela Republike Srbije. Od 2019-2022. Bila je predsednik Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta NAT.

Ana Šijački udata je za akademika Prof. dr Đorđa Šijačkog i ima dve ćerke, Tamaru i Lioru.