Prof. dr Stojan Radenović

Stojan Radenović je penzionisani redovni professor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Doktorirao je 1979. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu.
Predmet njegovog interesovanja su funcionalna i nelinearna matematička analiza, tj. teorija lokalno konveksnih i abstraktnih metričkih prostora, kao i teorija nepokretne tačke u njima. Sarađivao je i još sarađuje sa istraživačima više svetskih univerziteta uključujuči i Univerzitet Pariz VII, Pariz, Francuska.
U svojim radovima sarađivao je sa preko 60 domaćih i više od 150 stranih koautora.
Editor je u više poznatih svetski priznatih časopisa.
Recenzira za veliki broj eminentnih časopisa.
Objavio je više od 350 istraživačkih radova od kojih su mnogi objavljeni u časopisima sa impakt faktorom

Prof. S. Radenović sada ima oko 11340 citata u Google Scholar sa h-indexom 54 i 10-index 243. Bio je četiri godine (2015-2018) uzastopno visoko citiran autor (među 100 najcitiranijih istraživača u svetu prema Thomson-Reuters (Clarivate Analytics). U 2020. godini je na listi World’s Top 2% istraživača koju je objavio Stanford Univerzitet, Kalifornija.