Članstvo u CEENQA

Na predlog Izvršnog odbora Mreže agencija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju centralne i istočne Evrope (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA), Generalna skupština ove Mreže na sednici održanoj 15. maja 2020. godine, dodelila je Nacionalnom telu za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (Nacionalno akreditaciono telo – NAT) status punopravnog člana u ovoj organizaciji.

CEENQA je nevladina, neprofitna organizacija koja ujedinjuje agencije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju u centralnoj i istočnoj Evropi. Mreža ima za cilj podržati saradnju u oblasti obezbeđenja i unapređenja kvaliteta u visokom obrazovanju u srednjoj i istočnoj Evropi negovanjem saradnje između članica. Da bi postale članice mreže, agencije moraju da se pridržavaju međunarodno priznatih standarda i smernica za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, kao što su Standardi i smernice za obezbeđenje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG 2015).

Članstvo u CEENQA pruža mogućnost NAT-u da blisko sarađuje sa agencijama članicama Mreže, se uključuje u stalne diskusije o politici obezbeđivanja kvaliteta ustanova i studijskih programa u visokom obrazovanju u evropskoj regiji, učestvuje u zajedničkim projektima i deli iskustvo sa agencijama članicama. Mreža agencija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju centralne i istočne Evrope predstavlja važnu platformu za internacionalizaciju sistema obezbeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju i ima pridruženi status u Evropskoj asocijaciji za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA).

Dokumenti: