Tematske analize

* Rad je pripremljen za prezentovanje na međunarodnoj konferenciji TREND 2020 – TRENDOVI RAZVOJA: „INOVACIJE U MODERNOM OBRAZOVANJU“, koja je posvećena reformi visokog obrazovanja i okuplja predstavnike visokoškolskih ustanova, ministarstava, privrede, studenata, medija i ostalih institucija od značaja na razvoj visokog obrazovanja.