Тематске анализе

* Рад је припремљен за презентовање на међународној конференцији ТРЕНД 2020 – ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА: „ИНОВАЦИЈЕ У МОДЕРНОМ ОБРАЗОВАЊУ“, која је посвећена реформи високог образовања и окупља представнике високошколских установа, министарстава, привреде, студената, медија и осталих институција од значаја на развој високог образовања.