Водич за студенте

Водич кроз акредитоване високошколске установе и студијске програме у Републици Србији

Ова електронска публикација садржи информације о свим високошколским установама и студијским програмима, који су акредитовани закључно са седницом КАПК-а која је одржана 30. маја 2023. године, чиме су обухваћени резултати акредитације у периоду 2007-2023. године.
Период важења акредитације износи 7 година.