Водич за студенте

Водич кроз акредитоване високошколске установе и студијске програме у Републици Србији

Ова електронска публикација садржи информације о свим високошколским установама и студијским програмима, који су акредитовани закључно са седницом КАПК-а која је одржана 23. априла 2024. године, чиме су обухваћени резултати акредитације у периоду 2007-2024. године.
Период важења акредитације износи 7 година.