Упутство за приступ електронском обрасцу помоћу софтвера НАТ 2019

Од 3. јуна 2019. године, почело је коришћење електронског обрасца за акредитацију нове генерације, који се сада налази у склопу дистрибуиране софтверске апликације НАТ 2019. Софтвер НАТ 2019 омогућава корисницима на транспарентан начин испуњење свих захтева нових стандарда за акредитацију.

Постоје три начина на који се може користити софтвер НАТ 2019 Националног акредитационог тела:

  1. Инсталација базе података и апликације на више рачунара у високошколској  установи
  2. Инсталација базе података и апликације на једном рачунару у високошколској установи
  3. Приступ бази података у облаку преко Интернета, без инсталације у високошколској установи

Одобравање приступа софтверу, односно његову инсталацију у високошколској установи, извршиће квалификовано информатичко особље са Факултета техничких наука из Новог Сада. Информацију о изабраном начину рада, као и броју телефона и е-маил адреси контакт особе високошколске установе, која ће бити задужена за имплементацију изабраног начина рада са софтвером НАТ 2019, послати на адресу: office@nat.rs

У првој половини септембра 2019.  године НАТ ће организовати следећу презентацију софтвера за електронску припрему акредитације, за представнике високошколских установа које планирају акредитацију или реакредитацију до краја 2019. године.