Чланство у ENQA

Борд Европске асоцијације за обезбеђење квалитета у високом образовању (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) на седници одржаној 28. априла 2020. године потврдио је Националном телу за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (Национално акредитационо тело – НАТ) придружени статус у овој организацији.

Европска асоцијација за обезбеђење квалитета у високом образовању (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) је кровна организација која представља своје чланице на европском и међународном нивоу, посебно у процесима стратешког одлучивања и сарадњи са заинтересованим организацијама. ENQA промовишe европску сарадњу у области обезбеђивања квалитета у високом образовању и шири информације, знања и искуства међу својим чланицама и осталим актерима у високом образовању, у циљу развоја и размене добре праксе и подстицања европске димензије обезбеђивања квалитета.

Претходна Комисија за акредитацију и проверу квалитета („ранији“ КАПК) постала је пуноправни члан ENQA у 24. јуна 2013. години, а у фебруару 2018. године изгубила је тај статус и стављена је у статус „под надгледањем“ (under review), уз могућност да отклони примедбе ENQA у примени Европских стандарда и смерница за осигурање квалитета (Europеan Standards and Guidelines – ESG) и обнови пуноправно чланство у року од 2 године. У међувремену Влада Републике Србије је, у складу са Законом о високом образовању, формирала нову институцију – Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ). Као правни следбеник ранијег КАПК, НАТ се конституисао у јулу 2018. године, а његова новоформирана Комисија за акредитацију и проверу квалитета („нови“ КАПК) започела је са радом крајем августа те године, и  имао је на располагању годину и неколико месеци да отклони све примедбе упућене ранијем КАПК-у. У тако кратком времену учињен је велики напор, уведен је нов поступак акредитације и обезбеђивања квалитета, обезбеђена је организациона и финансијска самосталност НАТ и највећи део примедби које су се односиле на неиспуњавање или делимично испуњавање стандарда, а које је било могуће отклонити имајући у виду законска ограничења, су отклоњене, што се види и из оцене рецензентске комисије ENQA која је била у спољашњој провери НАТ у октобру 2019. године. На жалост на седници Борда ENQA одржаној 20. фебруара 2020. године НАТ-у, као правном следбенику ранијег КАПК, није обновљено пуноправно чланство.

Документи: