Међународни пројекти

Национално акредитационо тело  је партнер у пројекту ERASMUS+ KA3 – Support to Policy Reform project: “Developing a European Approach for Comprehensive QA of (European) University Networks” – EUniQ, који ће трајати од маја 2019. до маја 2021. године, који води Агенција за квалитет у високом образовању Краљевине Холандије (Quality Agency for Higher Education of the Netherlands – AIKA). Овај пројекат пружа подршку агенцијама за обезбеђење квалитета у решавању растућих методолошких изазова и планира да обезбеди мапу за агенције по којој би заједничким снагама развиле методологије за осигурање квалитета. Овај пројекат укључује осам агенција за осигурање квалитета, шест министарстава и европске асоцијације European University Association (EUA), European Student Association (ESU) и ENQA.  Уопштено гледано, партнери представљају главне актере за осигурање квалитета у Европском простору високог образовања. Овај пројекат ће обухватити активности и агенде Peer Support Group on QA која је део Bologna Follow Up Group – BFUG.