Организација

Управни одбор

Орган управљања Националног акредитационог тела је Управни одбор. Рад и надлежности Управног одбора регулисани су Законом о високом образовању, Статутом Националног акредитационог тела и Пословником.

Академик Светислав Божић (председник)
Проф. др Рефик Шећибовић
Проф. др Милан Јовановић
Проф. др Жика Бујуклић
Проф. др Ана Савић Радојевић
Др Иван Булатовић проф. струк. студија
Небојша Бјелотомић
Мирјана Гарапић Zakanyi
Маргарета Смиљанић

Директор

Орган пословођења Националног акредитационог тела је директор. Рад и надлежности Директора регулисани су Законом о високом образовању и Статутом Националног акредитационог тела.

В. д. директора Проф. др Ана Шијачки

Секретар

Секретар руководи радом стручне службе Националног акредитационог тела. Рад и надлежности Секретара регулисани су Статутом Националног акредитационог тела.

Јанко Балшић

Комисија за акредитацију

Стручни орган Националног акредитационог тела је Комисија за акредитацију и проверу квалитета (Комисија за акредитацију). Рад и надлежности Комисије за акредитацију регулисани су Законом о високом образовању, Статутом Националног акредитационог тела и Пословником КАПК.

Поље техничко-технолошких наука

Проф. др Милорад Милованчевић (председник)
Проф. др Јован Степановић (заменик председника и координатор поља)
Проф. др Александар Купусинац

Поље природно-математичких наука

Проф. др Дејан Шабић (координатор поља)
Проф. др Драгана Цветковић Илић
Проф. др Снежана Рајковић

Поље друштвено-хуманистичких наука

Проф. др Отилија Седлак (координатор поља)
Проф. др Јелена Вујић
Проф. др Предраг Мирковић
Др Данијела Раденковић проф. струк. студија
Др Бранко Бошковић проф. струк. студија

Поље медицинских наука

Проф. др Дарко Плећаш (координатор поља)
Проф. др Небојша Тасић
Доц. др Сања Станковић

Поље уметности

Проф. др Весна Ђукић (координатор поља)
Др ум. Миодраг Кркобабић проф. струк. студија

Стручњак из праксе

Драгана Стаменовић – Панчић

Студент

Амар Ђерлек

Комисија за жалбе

Жалбени орган Националног акредитационог тела је Комисија за одлучивање по жалбама (Комисија за жалбе) на решења Комисије за акредитацију о одбијању захтева за акредитацију високошколске установе, односно студијског програма.

Проф. др Бојан Милисављевић (председник)
Др Александар Гајић
Проф. др Бојан Бојанић
Проф. др Ненад Арсовић
Проф. др Ђоко Банђур

Запослени

Лице за заштиту података о личности

Лице за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем