Проф. др Ана Савић Радојевић

Ана Савић Радојевић је редовни професор и шеф Катедре за специјалистичку наставу из Клиничке биохемије на Медицинском факултету Универзитета у Београду.

Руководилац је обавезног предмета и члан Програмског савета на модулу Биологија тумора и оксидативна обољења Докторских академских студија Медицинског факултета.

Магистарску тезу одбранила је 2001. године, докторску дисертацију 2005. године, а специјализацију из Клиничке биохемије је завршила 2006. године на Медицинском факултету у Београду.

Била је на усавршавањима на Институту за рак у Бечу 2005. године, и као DAAD стипендиста на Институту за молекуларно-превентивну медицину Univerzitata Hajnrih Hajne u Diseldorfu 2010. године.

У периоду од 2012. до 2021. године је била руководилац наставе на предмету Medical biochemistry на енглеском језику, члан Комисије за одобравање, праћење процеса израде и одбране докторских дисертација од 2010. до 2012. и члан Научног већа Медицинског факултета од 2012. до 2015. године. Научни рад проф. Савић Радојевић односи се на механизме поремећаја редокс хомеостазе у различитим малигним и немалигним болестима. Резултат су 73 рада у целини у међународним часописима са JCR листе, 5 радова штампаних у часописима који нису индексирани у наведеним базама података, два поглавља у монографијама и два поглавља у уџбенику Медицинска биохемија за студенте медицине (цитираност према Scopus 1036 без аутоцитата, h-indeks 20). Учествује као сарадник на пројектима Министарства науке, просвете и технолошког развоја од 2001. године, а тренутно је ангажована на пројекту Фонда за науку у оквиру Специјалног програма истраживања COVID-19. Члан је научног одбора часописа Медицина. Проф. др Ана Савић Радојевић је ментор седам докторских дисертација.