Обавештења за рецензенте

  • Једном изабран рецензент, не треба да се јавља на јавни позив, јер се њим бирају само нови рецензенти.
  • Рецензенти не добијају појединачна обавештења да су изабрани, него се о резултатима јавних позива обавештавају путем сајта НАТ у форми Листе рецензената која се на њему објављује.