Извештаји о спољашњој провери квалитета

Академија техничких струковних студија, Београд

Унион Никола Тесла – Факултет за пословне студије и право, Београд

Универзитет Мегатренд – Правни факултет, Београд