Поступци јавних набавки

Јавна набавка број МВ/01/19: набавка путничког возила

Јавна набавка број МВ/02/19: набавка услуге превођења

Јавна набавка број ОП/У/01/19: набавка услуге превоза и хотелског смештаја на службеном путу у земљи и иностранству