Поступци јавних набавки

Јавна набавка број ОП/01/22: набавка горива

Јавна набавка број ОП/01/21: Услуге превоза и хотелског смештаја на службеном путу у земљи и иностранству

Јавна набавка број ОП/01/20: куповина путничког возила

Јавна набавка број МВ/06/20: набавка добара – рачунара, штампача и мрежне опреме за запослене

Јавна набавка број МВ/05/20: набавка услуге превоза и хотелског смештаја на службеном путу

Јавна набавка број МВ/04/20: набавка услуге превођења

Јавна набавка број МВ/03/20: набавка добара – рачунара, штампача и мрежне опреме за запослене

Јавна набавка број МВ/01/20: набавка добара – горива за службене аутомобиле

Јавна набавка број МВ/02/20: набавка добара – рачунара, штампача и мрежне опреме за запослене

Јавна набавка број МВ/01/19: набавка путничког возила

Јавна набавка број МВ/02/19: набавка услуге превођења

Јавна набавка број ОП/У/01/19: набавка услуге превоза и хотелског смештаја на службеном путу у земљи и иностранству

Јавна набавка број МВ/03/19: набавка рачунарске опреме: сервера за базе података и одговарајућих лиценци