О нама

O НAT-у

NAT LOGO

Национално акредитационо тело обавља послове акредитације, провере квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу, вредновањa студијских програма и обезбеђивања квалитета у високом образовању. Циљ Националног акредитационог тела је унапређење високог образовања у Србији обезбеђењем његове усаглашености са међународно признатим стандардима за акредитацију и проверу квалитета, као и подизање нивоа  обучености  рецензената и обезбеђење њихове независности, а нарочито професионалног и етичког понашања у поступку акредитације и контроле квалитета.


Организација


Управни одбор
Директор НАТ
Секретар
Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Комисија за одлучивање по жалбама


Чланство у ENQA

Чланство у CEENQA

Контакт