Међународне активности

Учешће секретара НАТ-а у „Програму развоја лидерских вештина” Европске асоцијације за обезбеђење квалитета у високом образовању (ENQA)

Министарска конференција Европског простора високог образовања и Глобални форум о Болоњском процесу у Тирани

Генерална скупштина CEENQA у Бакуу

Радна посета Агенцији за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине (ХЕА)

2024 ENQA Members’ Forum

НАТ у процесу признавања од стране Светске федерације за медицинско образовање (World Federation of Medical Education – WFME)

Састанак Заједничке комисије за признавање академских квалификација одржан 23. и 24. новембра 2023. у Скопљу

Генерална скупштина ENQA у Даблину (2023)

Bologna Hub конференција Западног Балкана

Министарска конференција Западног Балкана: Квалитет и обезбеђење квалитета у високом образовању – Трендови и развој у ЕУ и Западном Балкану

NATIONAL PEER COUNSELLING MEETING (SEQA-ESG2

Workshop on the Integration of ESG into the Work of QA Agencies in Higher Education from the Western Balkans

Генерална скупштина CEENQA у Астани (2023)

Посета експерата ENQA

Форум ENQA у Тбилисију

Пуноправно чланство у Међународној мрежи агенција за обезбеђење квалитета у високом образовању (INQAAHE)

НАТ – ПАРТНЕР У ПРОЈЕКТУ SEQA-ESG2

Састанак представника министарстава и агенција за обезбеђење квалитета у високом образовању у Бриселу

Студијска посета НАКВИС-у, Љубљана, Словенија

Генералнa скупштинa ENQA у Стокхолму

Сарадња са Агенцијом за високо образовање Републике Српске

НАТ на Генералној скупштини CEENQA

НАТ на XII двомесечном састанку CEENQA, 20. јул 2022. године

Учешће НАТ-а на Форуму ENQA у Кардифу

Посета в. д. директора Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања (АКОКВО)

Потписан Споразум о сарадњи са Агенцијом за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине (ХЕА)

Сарадња НАТ са Knowledge Innovation Center у оквиру пројекта External Evaluation of Quality Assurance Systems Against ESG in the Western Balkans

Усвојен Извештај о повезивању Националног оквира квалификација Србије са Европским оквиром квалификација

Национално акредитационо тело пуноправни члан CEENQA

Националном акредитационом телу потврђен придружени статус у ENQA

Одржан радни састанак са представницима Светске банке 28. фебруара 2020. у Београду

Одржан радни састанак о изради стандарда квалификација 20. фебруара 2020. у Београду

Посета делегације Републике Узбекистан НАТ-у 10. децембра 2019. године

Учешће представника НАТ-а на састанку Еразмус+ пројекта ДуалЕду 29. октобра 2019. у Новом Пазару

Посета ENQA рецензентског панела Националном акредитационом телу од 9. до 11. октобра 2019.

Студијска посета АКОКВО-а НАТ-у од 23. до 25. септембра 2019.

Потписан уговор о сарадњи између НАТ-а и НАКВИС-а 11. септембра 2019.

Потписан уговор о сарадњи НАТ-а и Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета у високом образовању Црне Горе

Представник НАТ-а учествовао на годишњој скупштини CEENQA на Кипру

Делегација НАТ-а присуствовала IX ENQA форуму у Естонији

Делегација НАТ-а на Генералној Скупштини ЕNQА у Казахстану

Посета делегације Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања Црне Горе