Међународне активности

НАТ на XII двомесечном састанку CEENQA, 20. јул 2022. године

Учешће НАТ-а на Форуму ENQA у Кардифу

Потписан Споразум о сарадњи са Агенцијом за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине (ХЕА)

Национално акредитационо тело пуноправни члан CEENQA

Националном акредитационом телу потврђен придружени статус у ENQA

Одржан радни састанак са представницима Светске банке 28. фебруара 2020. у Београду

Одржан радни састанак о изради стандарда квалификација 20. фебруара 2020. у Београду

Посета делегације Републике Узбекистан НАТ-у 10. децембра 2019. године

Учешће представника НАТ-а на састанку Еразмус+ пројекта ДуалЕду 29. октобра 2019. у Новом Пазару

Посета ENQA рецензентског панела Националном акредитационом телу од 9. до 11. октобра 2019.

Студијска посета АКОКВО-а НАТ-у од 23. до 25. септембра 2019.

Потписан уговор о сарадњи између НАТ-а и НАКВИС-а 11. септембра 2019.

Потписан уговор о сарадњи НАТ-а и Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета у високом образовању Црне Горе

Представник НАТ-а учествовао на годишњој скупштини CEENQA на Кипру

Делегација НАТ-а присуствовала IX ENQA форуму у Естонији

Делегација НАТ-а на Генералној Скупштини ЕNQА у Казахстану