НАТ на Генералној скупштини CEENQA

В. д. директора НАТ-а проф. др Ана Шијачки и секретар НАТ-а Јанко Балшић, LLM учествовали су на годишњој Генералној скупштини и радионици CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – Мрежа агенција за обезбеђење квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе) које су одржане 23. и 24. септембра 2022. године у Истанбулу. Организатор догађаја била је агенција EPDAD (Association for Evaluation and Accreditation of Teacher Education Programs in Turkey – Асоцијација за вредновање и акредитацију програма за образовање наставника у Турској).

Делегација НАТ-а је првог дана присуствовала радионици „Independence of Quality Assurance Agencies” (Независност агенција за обезбеђење квалитета) на којој се говорило о независности у јавном сектору, аутономији универзитета у Европи, агенцијама и њиховом односу са ЕСГ стандардима у погледу независности, као и о формалној и фактичкој независности агенција за високо образовање.

На Генералној скупштини, CEENQA је одлучивала о избору председника и чланова Одбора, као и о чланству појединих агенција. Као пуноправни члан CEENQA, НАТ има право гласа у овој организацији, тако да је в. д. директора проф. др Ана Шијачки активно учествовала у раду Генералне скупштине, гласајући по тачкама дневног реда. Представници НАТ-а су током свог боравка у Истанбулу имали прилику да упознају велики број делегата из различитих европских агенција и да са њима размене релевантна искуства у области акредитације и високог образовања.