Огласна табла

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

(“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

612-01-00171/5/2020-01

Датум креирања: петак, 4. јун 2021.

Национално акредитационо тело дана 4.6.2021. године објављује Допис бр. 612-01-00171/5/2020-01 oд 10.05.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 612-01-00171/5/2020-01