Састанак представника министарстава и агенција за обезбеђење квалитета у високом образовању у Бриселу

У Бриселу је од 8. до 9. марта 2023. године одржан састанак на којем су учествовали представници министарстава и агенција за обезбеђење квалитета у високом образовању из земаља Западног Балкана. Циљ састанка била је промоција значаја усаглашавања националних система високог образовања са  Стандардима и смерницама за обезбеђење квалитета Европског простора високог образовања (Standards and Guidelines for quality assurance in the EHEA – ESG) са посебним освртом на улогу националног законодавства у овој области. Домаћини су били челници Европске асоцијације за обезбеђење квалитета у високом образовању (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) и Европског регистра за обезбеђење квалитета у високом образовању (European Quality Assurance Register for Higher EducationEQAR). Представници НАТ-а и Министарства просвете Републике Србије активно су учествовали на овом састанку заједно са колегама из држава Западног Балкана. С обзиром на то да је овај догађај организован заједно са уводним састанком пројекта SEQA-ESG2, у њему су учествовали и представници из Азербејџана и Украјине, као и учеснице пројекта SEQA-ESG1.

На састанку у Бриселу, представници ENQA и EQAR указали су на то да је обезбеђење квалитета кључна карактеристика у развоју међусобног поверења и у повећању мобилности и правичног признавања квалификација и периода студирања широм Европе. Као што је наведено у документу Paris Communiqué од 25. маја 2018. године (http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2018_Paris/77/1/EHEAParis2018_Communique_final_952771.pdf), обезбеђење квалитета остаје један од стубова Европског простра високог образовања (European Higher Education Area – EHEA). Међутим, неколико земаља Западног Балкана, укључујући Србију, или још увек нема независну агенцију за обезбеђење квалитета или агенције нису усклађене са „ESG”-ом. Састанак представника агенција и министарстава под називом Legislative alignment with the ESG: the path towards meeting the Bologna Process key commitment on quality assurance in the Western Balkans је организован управо да би се у државама Западног Балкана подстакла имплементација кључне обавезе Болоњског процеса: успостављање система обезбеђења квалитета који је у складу са „ESG” стандардима.

Представници министарстава и агенција за обезбеђење квалитета из Словеније и Хрватске су такође учествовали у раду састанка с обзиром на заједничке карактеристике система обезбеђења квалитета високог образовања и њихово искуствo у подржавању других националних агенција да постигну усклађеност са „ESG”-ом.

Представници националних агенција имали су прилику да учествују у радионицама на следеће теме: Stakeholder involvement in building a fit-for-purpose QA agency; Engagement of peer-review experts, including students, for the provision of External Quality Assurance; Addressing the effectiveness of the internal quality assurance Processes of Higher Education Institutions as described in Part 1 of the ESG. Представницима министарстава посвећен je посебан део састанка под називом Roundtable: key challenges in reaching compliance with the ESG in Western Balkans, где су сви делегати изложили главне изазове са којима се суочавају њихови национални системи високог образовања.

Другог дана састанка (9. марта), делегати из Србије, Републике Српске, Босне и Херцеговине, Азербејџана и Украјине присуствовали су уводном састанку (kick-off meeting) пројекта SEQA-ESG2 чији је циљ да наведене државе ускладе своје системе високог образовања са ESG-ом (више о томе можете прочитати у оквиру секције Међународни пројекти).