НАТ – ПАРТНЕР У ПРОЈЕКТУ SEQA-ESG2

НАТ је још 2021. године обезбедио учешће у пројекту Further supporting European QA Agencies in meeting the ESG – SEQA-ESG2 (Call: ERASMUS-EDU-2021-EHEA-IBA – European Higher Education Area (EHEA) – Initiative to support the implementation of reforms).

Координатор пројекта је Европска асоцијација за обезбеђење квалитета у високом образовању (ENQA), док НАТ (NEAQA) има улогу пројектног партнера. Пројекат је суфинансиран од стране Европске Уније.

Циљ пројекта је пружање подршке државама Западног Балкана и њиховим агенцијама за обезбеђење квалитета у високом образовању за постизање  усклађености са Стандардима и смерницама за обезбеђење квалитета Европског простора високог образовања (Standards and Guidelines for quality assurance in the EHEA – ESG), а самим тим и у испуњавању кључних обавеза у погледу обезбеђења квалитета. Учеснице пројекта су и агенције из Босне и Херцеговине (HEA), Републике Српске (AHERS), Азербејџана (TKTA) и Украјине (NAQA), у својству придружених партнера.

Реализација пројекта SEQA-ESG2 је званично отпочела 1. децембра 2022. године и предвиђено је да траје до 30. новембра 2025. године. Уводни састанак (kick-off meeting) је одржан 9. марта у Бриселу, и том приликом су сви учесници упознати са специфичним циљевима пројекта, као и активностима које ће бити спроведене у наредном периоду.

НАТ ће уредно обавештавати јавност о свим пројектним активностима на свом веб-сајту, у оквиру секције Међународна сарадња/Међународни пројекти.