Одржана 32. седница КАПК

Тридесет друга седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 14. марта 2023. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

ИМТ студије

1. Универзитет у Београду – Медицински факултет, Београд и Универзитет у Београду – Факултет организационих наука, Београд

  • МAС – Менаџмент у систему здравствeне заштите, за упис 36 студената у седишту установе (заједнички студијски програм)

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Нишу – Филозофски факултет, Ниш

  • МАС – Француски језик и књижевност, за упис 15 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Академија техничких струковних студија Београд

  • ОСС – Заштита животне средине, за упис 60 студената у седишту установе
  • ОСС – Безбедност и здравље на раду, за упис 100 студената у седишту установе
  • МСС – Инжењерство заштите, за упис 48 студената у седишту установе

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет Метрополитан – Факултет за примењену екологију ,,ФУТУРА”, Београд

  • МАС – Економија животне средине и климатске промене, за упис 15 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.