Одржана 31. седница КАПК

Тридесет прва седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 7. марта 2023. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље техничко-технолошких наука

1. Алфа БК универзитет

  • ОАС – Информационe технологије, за упис 30 студената у седишту установе
  • МАС – Информационe технологије, за упис 18 студената у седишту установе

ИМТ студије

1. Универзитет Сингидунум – Факултет за медије и комуникације, Београд

  • ДAС – Трансдисциплинарне студије савремених уметности и медија, за упис 15 студената у седишту установе

Поље уметности

1. Универзитет Привредна академија у Новом Саду – Факултет савремених уметности, Београд

  • ОАС – Глума, за упис 30 студената у седишту установе
  • МАС – Глума, за упис 20 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.