Одржана 30. седница КАПК

Тридесета седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 28. фебруара 2023. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Почетна акредитација високошколских установа и студијских програма

1. Универзитет ,,Унион – Никола Тесла” – Европски факултет ,,Kallos”, Београд

  • ОАС – Информационе технологије, за упис 40 студената у седишту установе
  • OAС – Сестринство, за упис 28 студената у седишту установе
  • ОАС – Физиотерапија и радна терапија, за упис 28 студената у седишту установе

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет Сингидунум – Факултет за медије и комуникације, Београд

  • МАС – Студије политике, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 20 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Академија техничких струковних студија Београд

  • ОСС – Инжењерство заштите од катастрофалних догађаја и пожара (са модулом по дуалном моделу студија), за упис 40 студената у седишту, од чега 2 по дуалном моделу
  • МСС – Инжењерство заштите од катастрофалних догађаја и пожара (са модулом по дуалном моделу студија), за упис 16 студената у седишту, од чега 2 по дуалном моделу

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.