Одржана 29. седница КАПК

Двадесет девета седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 21. фебруара 2023. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Крагујевцу – Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања

  • МАС – Здравствени туризам, за упис 25 студената у седишту установе

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет, Нови Сад

  • МАС – Mастер професор биологије, за упис 40 студената у седишту установе

2. Универзитет ,,Унион – Никола Тесла”, Београд

  • ОАС – Заштита животне средине, за упис 50 студената у седишту установе
  • МАС – Заштита животне средине, за упис 15 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.