Održana 31. sednica KAPK

Trideset prva sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 7. marta 2023. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Alfa BK univerzitet

  • OAS – Informacione tehnologije, za upis 30 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Informacione tehnologije, za upis 18 studenata u sedištu ustanove

IMT studije

1. Univerzitet Singidunum – Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

  • DAS – Transdisciplinarne studije savremenih umetnosti i medija, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

Polje umetnosti

1. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu – Fakultet savremenih umetnosti, Beograd

  • OAS – Gluma, za upis 30 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Gluma, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.