Održana 30. sednica KAPK

Trideseta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 28. februara 2023. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Početna akreditacija visokoškolskih ustanova i studijskih programa

1. Univerzitet ,,Union – Nikola Tesla” – Evropski fakultet ,,Kallos”, Beograd

  • OAS – Informacione tehnologije, za upis 40 studenata u sedištu ustanove
  • OAS – Sestrinstvo, za upis 28 studenata u sedištu ustanove
  • OAS – Fizioterapija i radna terapija, za upis 28 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet Singidunum – Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

  • MAS – Studije politike, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

  • OSS – Inženjerstvo zaštite od katastrofalnih događaja i požara (sa modulom po dualnom modelu studija), za upis 40 studenata u sedištu, od čega 2 po dualnom modelu
  • MSS – Inženjerstvo zaštite od katastrofalnih događaja i požara (sa modulom po dualnom modelu studija), za upis 16 studenata u sedištu, od čega 2 po dualnom modelu

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.