Organizacija

Upravni odbor

Organ upravljanja Nacionalnog akreditacionog tela je Upravni odbor. Rad i nadležnosti Upravnog odbora regulisani su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Nacionalnog akreditacionog tela i Poslovnikom.

Akademik Svetislav Božić (predsednik)
Prof. dr Refik Šećibović
Prof. dr Milan Jovanović
Prof. dr Žika Bujuklić
Prof. dr Ana Savić Radojević
Dr Ivan Bulatović prof. struk. studija
Nebojša Bjelotomić
Mirjana Garapić Zakanyi
Margareta Smiljanić

Direktor

Organ poslovođenja Nacionalnog akreditacionog tela je direktor. Rad i nadležnosti Direktora regulisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Nacionalnog akreditacionog tela.

V. d. direktora Prof. dr Ana Šijački

Sekretar

Sekretar rukovodi radom stručne službe Nacionalnog akreditacionog tela. Rad i nadležnosti Sekretara regulisani su Statutom Nacionalnog akreditacionog tela.

Janko Balšić

Komisija za akreditaciju

Stručni organ Nacionalnog akreditacionog tela je Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (Komisija za akreditaciju). Rad i nadležnosti Komisije za akreditaciju regulisani su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Nacionalnog akreditacionog tela i Poslovnikom KAPK.

Polje tehničko-tehnoloških nauka

Prof. dr Milorad Milovančević (predsednik)
Prof. dr Jovan Stepanović (zamenik predsednika i koordinator polja)
Prof. dr Aleksandar Kupusinac

Polje prirodno-matematičkih nauka

Prof. dr Dejan Šabić (koordinator polja)
Prof. dr Dragana Cvetković Ilić
Prof. dr Snežana Rajković

Polje društveno-humanističkih nauka

Prof. dr Otilija Sedlak (koordinator polja)
Prof. dr Bogdan Lubardić
Prof. dr Jelena Vujić
Prof. dr Predrag Mirković
Dr Danijela Radenković prof. struk. studija
Dr Branko Bošković prof. struk. studija

Polje medicinskih nauka

Prof. dr Darko Plećaš (koordinator polja)
Prof. dr Nebojša Tasić
Doc. dr Sanja Stanković

Polje umetnosti

Prof. dr Vesna Đukić (koordinator polja)
Dr um. Miodrag Krkobabić prof. struk. studija

Stručnjak iz prakse

Dragana Stamenović – Pančić

Student

Amar Đerlek

Komisija za žalbe

Žalbeni organ Nacionalnog akreditacionog tela je Komisija za odlučivanje po žalbama (Komisija za žalbe) na rešenja Komisije za akreditaciju o odbijanju zahteva za akreditaciju visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa.

Prof. dr Bojan Milisavljević (predsednik)
Dr Aleksandar Gajić
Prof. dr Bojan Bojanić
Prof. dr Nenad Arsović
Prof. dr Đoko Banđur

Zaposleni

Lice za zaštitu podataka o ličnosti