Prof. dr Darko Plećaš

Medicinski fakultet u Beogradu upisao školske 1971/72. godine, diplomirao 29. aprila 1977. godine sa srednjom ocenom 9.53. Zaposlio se na Ginekološko-akušerskoj klinici u Beogradu 1979. godine. Specijalistički ispit iz akušerstva i ginekologije položio je 1984. godine. Užu specijalizaciju iz perinatalne medicine završio 2002 godine. Magistarski rad “Učestalost Rh-izoimunizacije posle artificijelnih prekida trudnoće” odbranio je 1981, a doktorsku disertaciju “Dijagnostičke metode i postupci u trudnoći i porođaju i ishod trudnoća sa Rh-izoimunizacijom” odbranio je 1983. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Načelnik odeljenja Kontrole fertiliteta od 1997. godine, zamenik direktora klinike 2001 – 2013 godine, pomoćnik direktora klinike od januara 2018.

U zvanje asistenta pripravnika na katedri Ginekologija i akušerstvo izabran je 1985, u zvanje asistenta 1989, u zvanje docenta 1993, u zvanje vanrednog profesora 1998, a u zvanje redovnog profesora je izabran 2004. godine. Šef dodiplomske Katedre za ginekologiju i akušerstvo 2003-2012 godine, šef poslediplomske Katedre za Humanu Reprodukciju Medicinskog fakulteta u Beogradu 2012-2018 godine.

Postdoktorsku stipendiju “Fulbright” fondacije koristio 1988/89 godine u Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Science, The Mount Sinai School of Medicine, New York.

Član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Srbije 2015-2018 godine.