Obaveštenja za recenzente

  • Jednom izabran recenzent, ne treba da se javlja na javni poziv, jer se njim biraju samo novi recenzenti.
  • Recenzenti ne dobijaju pojedinačna obaveštenja da su izabrani, nego se o rezultatima javnih poziva obaveštavaju putem sajta NAT u formi Liste recenzenata koja se na njemu objavljuje.