O nama

O NAT-u

NAT LOGO

Nacionalno akreditaciono telo obavlja poslove akreditacije, provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu, vrednovanja studijskih programa i obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju. Cilj Nacionalnog akreditacionog tela je unapređenje visokog obrazovanja u Srbiji obezbeđenjem njegove usaglašenosti sa međunarodno priznatim standardima za akreditaciju i proveru kvaliteta, kao i podizanje nivoa  obučenosti  recenzenata i obezbeđenje njihove nezavisnosti, a naročito profesionalnog i etičkog ponašanja u postupku akreditacije i kontrole kvaliteta.


Organizacija


Upravni odbor
Direktor NAT
Sekretar
Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
Komisija za odlučivanje po žalbama


Članstvo u ENQA

Članstvo u CEENQA

Kontakt