Проф. др Дарко Плећаш

Медицински факултет у Београду уписао школске 1971/72. године, дипломирао 29. априла 1977. године са средњом оценом 9.53. Запослио се на Гинеколошко-акушерској клиници у Београду 1979. године. Специјалистички испит из акушерства и гинекологије положио је 1984. године. Ужу специјализацију из перинаталне медицине завршио 2002 године. Магистарски рад “Учесталост Рх-изоимунизације после артифицијелних прекида трудноће” одбранио је 1981, а докторску дисертацију “Дијагностичке методе и поступци у трудноћи и порођају и исход трудноћа са Рх-изоимунизацијом” одбранио је 1983. године на Медицинском факултету у Београду.

Начелник одељења Контроле фертилитета од 1997. године, заменик директора клинике 2001 – 2013 године, помоћник директора клинике од јануара 2018.

У звање асистента приправника на катедри Гинекологија и акушерство изабран је 1985, у звање асистента 1989, у звање доцента 1993, у звање ванредног професора 1998, а у звање редовног професора је изабран 2004. године. Шеф додипломске Катедре за гинекологију и акушерство 2003-2012 године, шеф последипломске Катедре за Хуману Репродукцију Медицинског факултета у Београду 2012-2018 године.

Постдокторску стипендију “Fulbright” фондације користио 1988/89 године у Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Science, The Mount Sinai School of Medicine, New York.

Члан Националног савета за високо образовање Србије 2015-2018 године.