Извештаји рецензентских комисија

Извештаји рецензентских комисија и уверења о акредитацији по захтевима за акредитацију у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 (др. закон) и 73/18)

Универзитет Сингидунум – студије при универзитету, Београд

ОАС – Животна средина и одрживи развој

ОАС – Туризам, хотелијерство и економија хране

МАС – Животна средина и одрживи развој

МАС – Пословни системи у туризму и хотелијерству

ДАС – Менаџмент у туризму

.

Универзитет у Београду – Електротехнички факултет и Факултет организационих наука, Београд

МАС – Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији

.

Универзитет у Крагујевцу – студије при универзитету, Крагујевац

МАС – Информационе технологије

.

Универзитет у Нишу – Електронски факултет, Ниш

Установа

ОАС – Електротехника и рачунарство

МАС – Рачунарство и информатика

МАС – Електроенергетика

МАС – Електроника и микросистеми

МАС – Управљање системима

МАС – Комуникације и информационе технологије

ДАС  – Електротехника и рачунарство

.

Универзитет у Крагујевцу – Факултет инжењерских наука, Крагујевац

ОАС – Машинско инжењерство

МАС – Машинско инжењерство

МАС – Електротехника и рачунарство

.

Универзитет у Београду – Електротехнички факултет, Београд

Установа

ОАС – Електротехника и рачунарство

МАС – Електротехника и рачунарство

.

Универзитет у Београду – Машински факултет, Београд (са Математичким факултетом из Београда)

МАС – Индустрија 4.0