Dr Aleksandar Gajić

Aleksandar Gajić ( Novi Sad, 1973), doktor pravnih i političkih nauka, naučni je savetnik na Institutu za evropske studije u Beogradu. Pravni fakultet je završio 1998, a magistarske studije na Fakultetu političkih nauka (smer međunarodni odnosi) 2005. godine. Doktorske studije je upisao u okviru intedicliplinarnog programa pri Univerzitetu u Novom Sadu, gde je doktorsku disertaciju „Ideja Svetske države – pravni, politički i filozofsko-pravni aspekt“ odbranio 26. 12. 2008. godine. Radio je u novinarstvu, pravosuđu i advokaturi. U zvanje naučni saradnik je izabran 2009, u zvanje viši naučni saradnik 2015, a u zvanje naučni savetnik 2020. Godine. U dva navrata vršio funkciju predsednika Naučnog veća Instituta za evropske studije (2011-2015 i 2019-2020). Član je Upravnog odbora Instituta za evropske studije odlukom Vlade Republike Srbije od 2019. godine.

Uže oblasti naučnog istraživanja i stručnog interesovanja dr Aleksandra Gajića su društvena i pravno-politička teorija, međunarodni odnosi, geopolitika i studije kulture. Autor je ili priređivač 16 monografija i preko 130 naučnih radova. Njegove najpoznatije knjige su: Korporativna nostalgija (2011), Duhovne osnove svetske krize  (2011), Ideja svetske države (2012),  Heroji i antiheroji u popularnoj kulturi (2015), Zvuk i zajednica (2017), Amerika i Rim – imperijalne paralele  (2019). Autor je i jednog romana za „Lagunu“.

Član je Matice Srpske i njen stalni saradnik za pitanja društvene teorije. Već deset godina je urednik časopisa istaknutog nacionalnog značaja „Kultura polisa“. Od školske 2018/2019 Aleksandar Gajić je predavač na Fakultetu za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“ u Novom Sadu, gde na kadetri za bezbednost predaje predmete „Teorije bezbednosti“ i „Međunarodna bezbednost i međunarodni odnosi“. U javnosti je prisutan i kao spoljnopolitički i geopolitički analitičar čiji se nastupi u medijima u Srbiji i regionu prate sa pažnjom.