Dr Branko Bošković prof. struk. studija

Branko Bošković, rođen je 24.08.1957. godine.

Diplomske i poslediplomske studije i Školu stranih jezika završio je na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane Republike Srbije.

Završio je Školu nacionalne odbrane, kao najviši nivo vojnog obrazovanja, a potom doktorirao na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu.

Diplomske i poslediplomske studije i Školu stranih jezika završio je na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane Republike Srbije.

Završio je Školu nacionalne odbrane, kao najviši nivo vojnog obrazovanja, a potom doktorirao na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu.

Na studijskom usavršavanju boravio u Moskvi, Vašingtonu i u Njujorku. Tokom 30-godišnje profesionalne vojne službe obavljao nastavne, istraživačke, operativne i rukovodeće dužnosti u obrazovnim, naučno-istraživačkim i upravnim ustanovama Vojske i Ministarstva odbrane Srbije. Od 2003. do 2006. godine je bio šef Delegacije Srbije pri Međunarodnom savetu za vojne sportove (skraćeno CISM), koja broji 135 zemalja članica i predvodio državne delegacije i sportske timove na Svetskim vojnim igrama, svetskim, evropskim i regionalnim generalnim skupštinama, kongresima i konferencijama i takmičenjima.

Penzionisan je u činu pukovnika, sa funkcije zamenika načelnika Vojne akademije.

Po završetku vojne službe je nastavio sa radom kao vanredni profesor i prodekan za nastavu na Fakultetu za sport Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ u Beogradu, a nakon toga je kao profesor strukovnih studija obavljao poslove nastavnika, menadžera i direktora Visoke sportske i zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu. Autor je većeg broja nastavnih, naučnih, razvojnih i stručnih publikacija i radova iz oblasti menadžmenta u odbrani i menadžmenta u sportu.