Izveštaji recenzentskih komisija

Izveštaji recenzentskih komisija i uverenja o akreditaciji po zahtevima za akreditaciju u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 (dr. zakon) i 73/18)

Univerzitet Singidunum – studije pri univerzitetu, Beograd

OAS – Životna sredina i održivi razvoj

OAS – Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane

MAS – Životna sredina i održivi razvoj

MAS – Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu

DAS – Menadžment u turizmu

.

Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet i Fakultet organizacionih nauka, Beograd

MAS – Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji

.

Univerzitet u Kragujevcu – studije pri univerzitetu, Kragujevac

MAS – Informacione tehnologije

.

Univerzitet u Nišu – Elektronski fakultet, Niš

Ustanova

OAS – Elektrotehnika i računarstvo

MAS – Računarstvo i informatika

MAS – Elektroenergetika

MAS – Elektronika i mikrosistemi

MAS – Upravljanje sistemima

MAS – Komunikacije i informacione tehnologije

DAS  – Elektrotehnika i računarstvo

.

Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac

OAS – Mašinsko inženjerstvo

MAS – Mašinsko inženjerstvo

MAS – Elektrotehnika i računarstvo

.

Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, Beograd

Ustanova

OAS – Elektrotehnika i računarstvo

MAS – Elektrotehnika i računarstvo

.

Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Beograd (sa Matematičkim fakultetom iz Beograda)

MAS – Industrija 4.0