Margareta Smiljanić

Margareta Smiljanić rođena je 04.07.1996. u Beogradu.

Funkciju studenta prodekana obavljala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu od oktobra 2017. godine do januara 2019. godine.

Član Saveta Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu bila je od oktobra 2018. godine do oktobra 2019. godine.

Funkciju Predsednika Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu (SPUB) obavljala je od juna 2019. do novembra 2020. godine.

Član Upravnog odbora Studentskog centra Beograda bila je od decembra 2020. do decembra 2021. godine.

U periodu od novembra 2020. godine do oktobra 2022. godine obavljala je funkciju člana Saveta Univerziteta u Beogradu.

Bila je član Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja 2021-2027. godine u visokom obrazovanju, Radne grupe za uspostavljanje mehanizma intersektorske saradnje za sprečavanje osipa studenata iz visokog obrazovanja, član Radne grupe za pružanje pomoći profesorima i studentima na visokoškolskim ustanovama za vreme trajanja vanredne situacije.

Predsednik Studentske konferencije Univerziteta Srbije (SKONUS) postaje septembra 2020. godine.