Маргарета Смиљанић

Маргарета Смиљанић рођена је 04.07.1996. у Београду.

Функцију студента продекана обављала је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду од октобра 2017. године до јануара 2019. године.

Члан Савета Факултета политичких наука Универзитета у Београду била је од октобра 2018. године до октобра 2019. године.

Функцију Председника Студентског парламента Универзитета у Београду (СПУБ) обављала је од јуна 2019. до новембра 2020. године.

Члан Управног одбора Студентског центра Београда била је од децембра 2020. до децембра 2021. године.

У периоду од новембра 2020. године до октобра 2022. године обављала је функцију члана Савета Универзитета у Београду.

Била је члан Радне групе за израду Стратегије образовања 2021-2027. године у високом образовању, Радне групе за успостављање механизма интерсекторске сарадње за спречавање осипа студената из високог образовања, члан Радне групе за пружање помоћи професорима и студентима на високошколским установама за време трајања ванредне ситуације.

Председник Студентске конференције Универзитета Србије (СКОНУС) постаје септембра 2020. године.