Akademik Svetislav Božić

Svetislav Božić (22.05.1954. kompozitor, muzički teoretičar i pedagog) je redovni profesor (u penziji) Fakulteta muzičke umetnosti, Univerziteta u Beogradu i akademik (redovni član SANU).

U opusu Svetislava Božića je oko 300 kompozicija različitih žanrova od solističkih, kamernih, horskih, orkestarskih do vokalno-instrumentalnih.

Autor je 14 knjiga iz oblasti muzičke teorije.

Pored pedagoške delatnosti na matičnom Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, Svetislav Božić je držao predavanja i u inostranstvu:

  • Master klas na Državnom konzervatorijumu Čajkovski u Moskvi (Rusija) za studente kompozicije u prostoru Rahmanjinovskog korpusa,
  • Master klas za studente umetnosti Instituta za Umetnost Državnog konzervatorijuma u Vladimiru (Rusija),
  • Predavanje na Banjalučkom bijenalu – na međunarodnom takmičenju pijanista 2014. sa audio-vizuelnom prezentacijom muzike za klavir koja je izvedena u Francuskoj, Švajcarskoj, Rusiji i Srbiji.

https://www.svetislavbozic.com/biografija
https://www.svetislavbozic.com/
https://www.sanu.ac.rs/clan/bozic-svetislav/