Janko Balšić

Janko Balšić rođen je 1. jula 1996. godine u Gornjem Milanovcu, gde je odrastao i završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 2015. upisuje osnovne akademske studije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Studije prava međunarodnopravnog smera okončava 29. septembra 2020. godine i tako stiče zvanje diplomirani pravnik. Nedugo zatim, 12. oktobra 2020. godine, zapošljava se u Nacionalnom telu za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju kao stručni saradnik za akreditaciju i proveru kvaliteta. Istovremeno, upisuje master akademske studije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, javnopravnog modula, ustavnopravnog pod-modula.

Tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja biva nagrađivan za odličan uspeh i primerno vladanje svake školske godine, a u završnom razredu osnovne škole, kao i u svim razredima gimnazije, pohađa dvojzičnu nastavu na srpskom i engleskom jeziku.

Nagrađen je za odličan uspeh u učenju i sticanju znanja kao jedan od najboljih studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u školskoj 2015/2016. godini. Tokom studija, višestruko je nagrađivan na tradicionalnom Takmičenju u besedništvu studenata Pravnog fakulteta.

Govori engleski jezik i služi se nemačkim jezikom.

Trenutno živi, radi i studira na master studijama u Beogradu.