Јанко Балшић

Јанко Балшић је рођен 1. јула 1996. године у Горњем Милановцу, где је завршио Основну школу „Момчило Настасијевић” и Гимназију „Таковски устанак”. На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирао је 2020. године и окончао мастер академске студије 2022. године стекавши академски назив мастер правник.

Тренутно је докторанд на Правном факултету Универзитета у Београду у Међународноправној ужој научној области.

Током основног и средњег образовања награђиван је за одличан успех, а у завршном разреду основне школе, као и у свим разредима гимназије општег смера, похађао је двојезичну наставу на српском и енглеском језику.

На традиционалном „Такмичењу у беседништву студената Правног факултета” награђен је за прво место по одлуци жирија 2018. и 2020. године, као и за друго место 2019. године.

Победник је XXVII Фестивала беседништва „Sirmium lux verbi (Сирмијум – светлост речи)” у Сремској Митровици 2018. године.

Током школовања, интензивно се бавио глумом и био члан више драмских секција, студија и аматерских позоришта.

Године 2020. године запошљава се у Националном акредитационом телу (НАТ) као стручни сарадник за акредитацију и проверу квалитета, где 2021. године постаје секретар. Као секретар, тренутно руководи Секретаријатом – стручном службом НАТ-а.

Говори енглески језик и служи се немачким језиком.

Тренутно живи, ради и студира на докторским академским студијама у Београду.